استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار شخصی آقا و خانم برای کار در منزل

استخدام خدمتکار منزل

استخدام خدمتکار منزل ، استخدام خدمتکار زن و خانم منزل ، قیمت حقوق و دستمزد خدمتکار در منزل و خانه ، خدمتکار شخصی جهت کارهای خانه ، استخدام خدمتکار زن جهت نگهداری کودک در منزل ، خدمتکار شبانه روزی در منزل ، استخدام خدمتکار جهت محل کار ، حقوق خدمتکار سال 98-99 ، خدمتکار آقا برای کارهای منزل ،استخدام خدمتکار با خانواده برای ویلا ،استخدام خدمتکار ساعتی ، هفتگی ، روزانه ، شبانه برای خدمات منزل، خدمتکار با جا و مکان دائمی در منزل و خانه در تهران و کرج ، خدمتکار آقا و خانم برای اشپزی ، نظافت و شستشو در منزل ، استخدام خدمتکار در بیمارستان

***

شما میتوانید با استخدام یک خدمتکار زن در خانه (شهری یا ویلایی) کلیه امور منزل را به او بسپارید.

بعضی از کارفرمایان محترم با توجه به فضای مذهبی کشور ما ، تاکید به استخدام خدمتکار زن برای منزل مینمایند.

خدمتکاران زن که از طرف موسسه مونس ناجی معرفی میگردند ، همگی متعهد و کارآمد بوده و نیازهای جاری منزل شما را بخوبی برطرف مینمایند و در رازداری و حفظ اسرار شما ، طبق آموزشهایی که گرفته اند رفتار میکنند.